Tarieven


Overzicht van de tarieven van Fysio Topzorg.

Vergoedingen & betalingsvoorwaarden

Wij hebben contracten met 
alle verzekeraars.

Huisregels & andere reglementen

Huisregels, AVG, privacy,  LDF, klachtenregeling etc.

Vacatures


Op dit moment hebben wij geen vacature.

Algemeen

Bewegen is de normaalste zaak van de wereld. We bewegen de hele dag. Toch is dat niet voor iedereen zo vanzelfsprekend. Voor mensen met een beperking of klachten zoals pijn, stijfheid, krachtsverlies, conditieverlies, zwelling, houdingsproblemen of ademhalingsproblemen.

De klachten kunnen worden veroorzaakt door overbelasting, veroudering, werkzaamheden, blessures of erfelijkheid. De gevolgen kunnen heel uiteenlopend zijn. Fysio Topzorg heeft alle faciliteiten en specialisaties in huis om zorgvuldig en op verantwoorde wijze aan uw herstel te werken. 

Fysio Topzorg is Menzis TopZorg praktijk, Menzis kent de TopZorg status toe aan praktijken die voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van zorginhoudelijke kwaliteit, service, veiligheid en praktijk- organisatie. Slechts een beperkt aantal fysiotherapiepraktijken in Nederland voldoen aan deze eisen. Uit benchmark gegevens blijkt dat Fysio Topzorg zeer doelmatige en kwalitatief onderscheidende zorg verleent! (15% doelmatiger dan de gemiddelde fysiotherapiepraktijk en met een gemiddelde patiënt tevredenheidsscore van 9.0)  

Naast algemene fysiotherapie bieden wij ook diverse fysiotherapeutische specialisaties aan, om nog effectiever te kunnen werken aan uw herstel (klik hier om te zien welke specialisaties wij hebben) . Naast behandeling in een behandelkamer, heeft u volop gelegenheid om actief onder deskundige begeleiding in onze oefenzaal het niveau van uw functioneren te verbeteren c.q. te herstellen.
Onze praktijken in Veendam en Wildervank zijn op de begane grond gevestigd. De behandelkamers en oefenzaal zijn rolstoeltoegankelijk. Alle behandelkamers en oefenzalen voorzien van airconditioning.

U kunt zonder verwijsbrief van een arts rechtstreeks naar de fysiotherapeut.

De eerste afspraak

Het eerste consult, waarvoor wij 2 x 25 minuten de tijd nemen, begint altijd met een inventarisatie van de klachten, een onderzoek en dossiervorming. Hierna volgt direct de 1e behandeling. Dit alles gebeurt op één dag, maar is niet altijd voor u zichtbaar. 
Dit betekent dat er voor het eerste consult fysiotherapie 2 zittingen gedeclareerd worden.

Visie

Fysio Topzorg fungeert als een professionele, klantgerichte en innovatieve fysiotherapiepraktijk waarbij wordt gestreefd naar geven van een, binnen de zorgvisie passende, praktische (fysiotherapeutische) werkwijze. Deze (fysiotherapeutische) werkwijze wordt gevoed door klinische expertise van de professional, de voorkeuren van de patiënt(en) en is onderbouwd met bewijs (‘evidence’) uit wetenschappelijk onderzoek.

Zorgmissie

Fysio Topzorg is een gezondheidsvoorziening in de eerste lijn, waar mensen met klachten op het gebied van het menselijk houdings- en bewegingssysteem onderzocht, gediagnostiseerd, behandeld, begeleid en geadviseerd kunnen worden. Onderzoek, diagnose, behandeling, begeleiding en advisering vindt plaats door een (verbijzonderde/gespecialiseerde) fysiotherapeut. Begeleiding kan ook door een, onder verantwoording van een fysiotherapeut handelende, praktijkassistent en/of stagiaire geschieden.

Missie

De visie van Fysio Topzorg moet leiden tot doelmatige, effectieve, kwalitatief hoogwaardige en veilige zorg met een hoog service niveau en bovengemiddelde patiënttevredenheid.