Vergoedingen

Wij hebben met alle verzekeraars contracten afgesloten.
Om te weten of uw verzekering fysiotherapie en/of specialisaties vergoed is het verstandig uw polis goed te lezen of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.  Voor meer informatie kunt u hier klikken.
Reguliere fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Heeft u een aanvullende verzekering? Dan geldt voor reguliere fysiotherapie geen eigen risico.

Als u alleen een basisverzekering heeft moet u de reguliere fysiotherapie zelf betalen. Voor onvoldoende- of niet verzekerde fysiotherapeutische zorg hebben wij praktijktarieven. Klik hier voor onze praktijk tarieven.

Fysiotherapie bij een chronische aandoening wordt tot en met de 20e behandeling uit uw aanvullende verzekering betaald (indien deze dat dekt), of u kunt deze behandelingen zelf betalen. Vanaf de 21e behandeling wordt fysiotherapie betaald uit de basisverzekering, vanaf dan geldt dan ook een eigen risico (€385,- in 2024).
Of een aandoening chronisch is wordt door de overheid bepaald en staat op de zogenaamde chronische lijst.  


Betalingsvoorwaarden

Voor de betaling gelden de betalingsvoorwaarden zoals deze door het KNGF in maart 2007 zijn opgesteld.

  • Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en de fysiotherapeut.
  • De patiënt is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan de patiënt of namens de patiënt verleenden diensten.
  • Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
  • Controle afspraken via de webagenda kunnen uiterlijk 24 uur van tevoren worden geannuleerd. Afspraken welke niet of te laat worden geannuleerd zullen in rekening gebracht worden.
  • Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
  • Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.
  • Indien de fysiotherapeut zich voor het betaalbaar stellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren.