Update COVID maatregelen MTC

6 nov

In onze oefenzaal wordt getraind met een medische reden, dit gebeurt zowel  vergoed door de zorgverzekeraar als met een abonnement (MTC).

Omdat ook ons Medische Training Centrum (MTC) op afspraak plaatsvindt en onder de noemer 'medisch' valt, hoeft er niet om een QR-code gevraagd te worden.
Wel handhaven wij de 1,5 meter regel in de zaal en zullen we het aantal personen in de zaal beperken. Uiteraard blijven de schermen tussen de apparaten en het schoonmaken ervan van kracht.