Covid revalidatie zorg

17 maart 2021

Voormalig coronapatiënten hebben na het doorlopen van de bekende symptomen soms ook nog te maken met langdurige klachten, zoals:

  • Vermoeidheid en conditieverlies
  • Verlies in spierkracht
  • Benauwdheid

Dit klachtenbeeld geldt voor een groep patiënten die in het ziekenhuis hebben gelegen of thuis ernstig ziek zijn geweest. Zij zijn door het virus soms zo verzwakt dat fysiotherapie en andere zorgvormen noodzakelijk zijn om weer op kracht te komen.

Wat krijg je vergoed?
Door de uitbreiding van het basispakket kunnen ex-coronapatiënten met langdurige klachten minimaal zes maanden lang gebruik maken van paramedische zorg, namelijk:

Fysiotherapie- en oefentherapie: maximaal 50 behandelingen
Ergotherapie: maximaal acht behandeluren (bovenop de bestaande 10 uur)
Dieetadvies: maximaal 7 uur advies (bovenop de bestaande 3 uur)
De nodige behandelingen worden vooralsnog direct vergoed via de basisverzekering van de patiënt. Het enige wat de verzekerde zelf moet betalen, is het eigen risico van zijn/haar zorgverzekering. Die bedraagt 385 euro in 2021.

Wie komt in aanmerking?
Alle ex-coronapatiënten die op de reguliere ziekenhuisafdeling hebben gelegen of thuis ernstig ziek zijn geweest komen in aanmerking voor de ruimere dekking van de basisverzekering. Voor IC-patiënten is er een ander revalidatietraject, die overigens ook wordt gedekt door de ziektekostenpolis.

Bij post-coronazorg is het wel belangrijk dat er eerst een indicatie wordt gedaan door een huisarts of een andere arts, zoals een longarts. 
De zorg is alleen bedoeld voor mensen die langdurig klachten ondervinden, zoals vermoeidheid of benauwdheid.

De extra paramedische zorg voor ex-covid-patiënten moet bovendien binnen een half jaar plaatsvinden. Dit kan eventueel verlengd worden op verwijzing van een medisch specialist. (info afkomstig van www.zorgwijzer.nl)

Bij wie kan ik terecht?
Voor het begeleiden van ex-covid-patiënten moet de fysiotherapeut een aanvullende cursus hebben doorlopen.
Binnen Fysio Topzorg hebben de volgende collega’s deze cursus gevolgd;

-       Manon Lindeboom  

-       Wim Thiewes

-       Binnenkort volgen er meer collegas…

Neem gerust conatct met ons op voor evt wachttijden of meer informatie!