Arjen Tjarma stopt per 1 Juli bij Fysio Topzorg

8 juni

Helaas gaat onze collega Arjen Tjalma ons verlaten, hij heeft een nieuwe uitdaging gevonden bij PEC Zwolle. Waar hij als Fysiotherapeut en bewegingswetenschapper aan de slag kan.

We willen Arjen bedanken en heel veel succes wensen voor de toekomst.