Thuiszorgfysiotherapie

Steeds langer blijven mensen thuis wonen.  Verslechtering van de beweeglijkheid, mobiliteit en zelfredzaamheid kunnen redenen zijn om de thuiszorgfysiotherapeut in te schakelen.  De thuiszorgfysiotherapeut kijkt naar de mogelijkheden voor verbetering of handhaving van het thuiswonen en werkt indien nodig nauw samen met andere thuiszorg disciplines, zoals een ergotherapeut.

Fysiotherapie in de thuiszorg is vooral bedoeld voor de doelgroepen  zoals ; kwetsbare ouderen, chronisch zieken, terminale patiënten en ook de mantelzorgers. De klachten of problemen die daarbij kunnen horen zijn o.a.:

  • Moeite met aan- en uitkleden/ douchen
  • Moeite met opstaan uit de stoel/ lopen/ traplopen
  • (beginnende) Valneigingen/ al eerder gevallen/ verminderde balans
  • Pijn tijdens (langdurig) zitten/liggen (bij chronisch zieken/ terminale patiënten)
  • Moeite met de ademhaling (bij chronisch zieken/ terminale patiënten)
  • Overbelasting mantelzorg(st)er

Als u aan huis behandeld moet worden is een verwijzing van de arts noodzakelijk.

Binnen ons team is Gerard Haan onze specialist in thuiszorgfysiotherapie.