Kinderfysiotherapie 

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen van nul tot zestien jaar met een achterstand in hun bewegend functioneren. Het kan daarbij gaan om zuigelingen of schoolgaande kinderen met een vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingssysteem of door een tekort aan bewe gingservaring.

Problemen in het bewegend functioneren kunnen een negatieve invloed hebben op het zelfbeeld van het kind. Problemen met het bewegend functioneren, in combinatie met andere factoren, leiden de laatste jaren steeds vaker tot overgewicht (1 op de 8 kinderen). Kinderen met overgewicht hebben een grotere kans op hartproblemen en andere chronische aandoeningen.

Door middel van onderzoek en gestandaardiseerde testen krijgt de kinderfysiotherapeut een volledig beeld van het motorisch niveau. De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen en stelt samen met het kind en ouders een behandelplan op. De behandeling kan zowel op individuele basis als in groepsvorm plaats vinden.

Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen wordt vaak informatie ingewonnen bij de leerkracht, kinderarts en andere behandelaars.

De behandeling bestaat hoofdzakelijk uit oefentherapie, waarbij kinderen op speelse wijze en met behulp van kindvriendelijke materialen hun motorische vaardigheden kunnen verbeteren. Bij zuigelingen of peuters vindt de behandeling ook plaats in de vertrouwde omgeving van het eigen thuis.

Tijdens de behandeling heeft de kinderfysiotherapeut veelvuldig contacten met de ouders, die - zeker als het om zeer jonge kinderen gaat - een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van hun kind.

De kinderfysiotherapeut is goed in staat om te beoordelen of hij/zij zelf de beste behandeling kan geven of dat er samengewerkt moet worden met een andere hulpverlener. Zo zal de kinderfysiotherapeut b.v. bij een kind met een knieblessure kunnen samenwerken met een sportfysiotherapeut, bij een kind met incontinentieproblemen met een bekkenfysiotherapeut en bij overgewicht met een diëtist.

De behandeling vindt doorgaans plaats op verwijzing van huisarts of specialist. Ook de kinderfysiotherapeut is -net als de algemeen fysiotherapeut- rechtstreeks toegankelijk. Kinderfysiotherapie is opgenomen in de basisverzekering van het nieuwe zorgstelsel. 

De kinderfysiotherapeut binnen ons team is Florien Smit.   

Florien Smit

Werkdagen:
Locatie Lloyd's Terras: Ma / Wo / Do