Algemeen fysiotherapeut

De fysiotherapeut is de deskundige als het gaat over het menselijke houdings- en bewegingssysteem. Hij behandelt patiënten die in het dagelijkse leven belemmerd worden in hun (werk)houding en bij het bewegen. Nederland kent ongeveer 16.000 fysiotherapeuten die werkzaam zijn in zelfstandige praktijken, gezondheidscentra, ziekenhuizen, revalidatiecentra, verpleeghuizen en - steeds vaker - op de bedrijfsvloer.

De algemeen fysiotherapeut behandeld mensen met; nek-, schouder- en armklachten, rugklachten, heup-, knie- en enkelklachten, aandoeningen van het zenuwstelsel (b.v. M.S., herseninfarct, M.Parkinson), longaandoeningen – COPD - (b.v. longemfyseem), vaatproblemen (b.v. etalagebenen) en botontkalking (osteoporose). Tevens behandeld de algemeen fysiotherapeut mensen na een; hartinfarct of operatie en begeleid mensen met overgewicht om verantwoord meer te bewegen.

De fysiotherapeut behandelt individuele of groepen patiënten, vaak na een verwijzing van een arts en - steeds vaker - zonder verwijzing, via Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF). Naast de behandeling, die onder meer kan bestaan uit oefentherapie en massagetherapie, zet de fysiotherapeut zijn deskundigheid ook preventief in, bijvoorbeeld bij het adviseren of begeleiden van patiënten.

De behandeling van de fysiotherapeut kan verschillende doelen hebben. Bijvoorbeeld het verbeteren van het bewegend functioneren, het in stand houden ervan en het voorkomen van nieuwe klachten. Soms zal hij ook patiënten begeleiden om met een beperking te leren leven en hem helpen om bijvoorbeeld weer aan het werk te kunnen.

De fysiotherapeut baseert zijn werk zoveel mogelijk op wetenschappelijke inzichten en vertaalt die kennis in de praktijk.