Dry Needling

Dry needling techniek is een (para)medische behandeling die zich kenmerkt door het inbrengen van speciale gesteriliseerde fijne naalden, door de huid heen, op specifieke plaatsen (Triggerpoints/"spierknopen") in onderliggend spierweefsel, met als doel het wegnemen of verlichten van pijn en andere sensaties.

Myofasciaal pijnsyndroom
Onder een myofasciaal pijnsyndroom verstaat men klachten in het houdings- en bewegingsapparaat die veroorzaakt worden door de aanwezigheid van myofasciale triggerpoints. Een triggerpoint kan bewegingsbeperking, stijfheid, krachtsverlies en pijnklachten veroorzaken. 

Myofasciaal triggerpoint
Een myofasciaal triggerpoint (lees pijnlijke spierverharding) is een (zeer) drukpijnlijke plek in een dwarsgestreepte spier. In de spierbuik kan men een strakke streng waarnemen en in deze streng zit een plaatselijke verdikking. Deze is drukpijnlijk. 

Symptomen

 • Pijn bij belasten en drukpijn. Deze pijn is gelokaliseerd in een bepaald gebied kenmerkend voor die spier. Elke spier heeft zijn eigen karakteristieke uitstralingsgebied. De patiënt herkent in de uitstralende pijn zijn klacht.
 • Stijfheid en verminderde spierfunctie. Maximaal verlengen geeft pijn, dus “leert” de spier te bewegen binnen de pijngrens. Er is sprake van een verminderde bewegingsvrijheid wat zich uit in een spierverkorting.
 • Door verkorting van de spier en door pijn tijdens activiteit kan de spier niet maximaal aanspannen, wat zich kan uiten in spierkracht afname.
 • Vegetatieve reacties: veranderde zweetsecretie, onwel voelen, duizeligheid, overgevoeligheid van de huid (b.v. bij aanraking snel rood worden), pijnlijke oog- en oorsymptomen.
 • Coördinatie stoornis (zoals slechter wordend handschrift).
 • Pijnvermijdingsgedrag, hetgeen zich uit door dwanghoudingen en beperkte functie.

Diagnostiek
Deze begint met het herkenning van het pijngebied van de patiënt. De therapeut kijkt welke spieren de pijn (voor die spier karakteristiek uitstralingsgebied) eventueel kunnen veroorzaken en onderzoekt deze spieren. 

Ontstaanswijze
Een triggerpoint kan ontstaan door een acute (verkeerde beweging, ongeluk) of chronische (langdurige verkeerde werkhouding) overbelasting. Ten gevolge van deze overbelasting ontstaat er een ingewikkeld fysiologisch proces in de spier op celniveau en er ontstaat een zichzelf onderhoudende vicieuze cirkel.

Deze belastingen en onderhoudende factoren zijn onder andere: 

 • Mechanische stress: bijvoorbeeld beperkte gewrichten, slechte werkhouding, knellende kleding;
 • Voeding: bijvoorbeeld vitamine tekort, alcoholmisbruik, roken, slecht eten;
 • Bepaalde aandoeningen: suikerziekte, schildklierproblemen, orgaanproblemen;
 • Psychologische factoren: depressie, angst, stress, onbegrip spierstelsel door de patiënt;
 • Chronische infecties

Klachten kunnen verergeren door:

 • Veelvuldig gebruik van de betreffende spier zonder pauze
 • Als tijdens het bewegen de spier plotseling verkort wordt
 • Afkoeling (schaarse kleding)
 • Druk op betreffende spier , b.v. knellende das, zware tas

Klachten kunnen verminderen door:

 • Korte periode van rust inbouwen tijdens het bewegen
 • Pauzes
 • Langzaam rekken van de spier bijvoorbeeld onder een warme douche
 • Aangename warmte
 • Fysiotherapie / Dry Needling 

Therapie
De therapie zal gericht zijn op het inactiveren van de myofasciale triggerpoints en het behandelen van de factoren die verantwoordelijk zijn voor de toegenomen spierspanning. Daarbij zijn de klacht onderhoudende factoren die een rol spelen, bijvoorbeeld stress, werkhouding etc ook belangrijk om te behandelen. De meest gebruikte technieken zijn: Dry needling, cirkelvormige knedingen met toenemende druk, strijkingen met ijs gecombineerd met spierrekking, warmte, contract-relax (aanspannen en ontspannen), leren ontspannen van de spier, houdingsadviezen, (huis)oefeningen.
Vanzelfsprekend dient de patiënt een actieve rol in te nemen in de behandeling door eventuele adviezen en oefeningen uit te voeren en actief mee te denken met de behandeling.   

Binnen ons team zijn Anke Mulder, Arjan Hekman, Charlotte Wolthers, Gerard Haan, Bert Hartstra, Martine van Iren-Egberts, Jorinde van der Laan, Nadine Bakker en Saskia Kuindersma gespecialiseerd in deze vorm van behandeling.