Arbeidsfysiotherapie

Arbeidsfysiotherapie is een verbijzonderde vorm van fysiotherapie die zich richt op de arbeidsgerelateerde problemen van de werknemer. De arbeidsfysiotherapeut begeleidt individuen met arbeidsgerelateerde klachten. Het gaat hierbij om klachten van het houdings- en bewegingsapparaat en hun relatie tot de aangedane structuur, functioneel herstel, gedrag en arbeidsfactoren. De arbeidsfysiotherapeut geeft instructie, training en brengt de werkplek in kaart, zodat er een complete aanpak is van de arbeidsgerelateerde klachten.

Er wordt vaak samengewerkt met andere disciplines, zoals bedrijfsartsen, verzuimmanagers en huisartsen. Vaak zijn zij ook degenen die de patiënt doorverwijzen, al is de arbeidsfysiotherapeut, net als andere disciplines in de fysiotherapie rechtstreeks toegankelijk.

Om tot een goed resultaat te komen tracht de arbeidsfysiotherapeut in samenwerking met de bedrijfsarts/verzuimmanager een oplossing te vinden bij arbeidsrelevante fysieke gezondheidsproblemen om te komen tot; vermindering verzuim, voorkomen van blijvend uitval, bevordering van zelfmanagement ( gedragsverandering ) en het verbeteren van algemeen welbevinden.

Tevens werken wij samen op het gebied van arbeidsfysiotherapie met Fys'Optima en ons eigen Medisch Training Centrum. Klik voor meer informatie hier.