Visie en missie

Visie

Fysio Topzorg fungeert als een professionele, klantgerichte en innovatieve fysiotherapiepraktijk waarbij wordt gestreefd naar geven van een, binnen de zorgvisie passende, praktische (fysiotherapeutische) werkwijze. Deze (fysiotherapeutische) werkwijze wordt gevoed door klinische expertise van de professional, de voorkeuren van de patiënt(en) en is onderbouwd met bewijs (‘evidence’) uit wetenschappelijk onderzoek.

Zorgmissie

Fysio Topzorg is een gezondheidsvoorziening in de eerste lijn, waar mensen met klachten op het gebied van het menselijk houdings- en bewegingssysteem onderzocht, gediagnostiseerd, behandeld, begeleid en geadviseerd kunnen worden. Onderzoek, diagnose, behandeling, begeleiding en advisering vindt plaats door een (verbijzonderde/gespecialiseerde) fysiotherapeut. Begeleiding kan ook door een, onder verantwoording van een fysiotherapeut handelende, praktijkassistent en/of stagiaire geschieden.

Missie

De visie van Fysio Topzorg moet leiden tot doelmatige, effectieve, kwalitatief hoogwaardige en veilige zorg met een hoog service niveau en bovengemiddelde patiënttevredenheid.